AANBOD VOOR ORGANISATIES

  • Wilt u als organisatie een vorming organiseren rond zelfzorg, veerkracht en onthaasting?

  • Wilt u vertragingsmomenten of prikkelvrije momenten invoeren op uw werkvloer ter preventie van burn-out?

  • Wilt u tegemoet komen aan de nood van mensen met hoogsensitiviteit op de werkvloer?

  • Wilt u, op een creatieve manier, voel-je-goed-trajecten organiseren voor uw werknemers, zodat zij zich bruisend van energie op de werkvloer begeven?

  • Wilt u, op een creatieve manier, stilte-trajecten organiseren voor uw werknemers, zodat ze een spiegel krijgen van zichzelf en er ruimte is voor niet-vanzelfsprekende ideeën en vernieuwing?

CoachingUP kan vormingen organiseren op maat van uw organisatie.

 

"Je hebt stilte nodig. Zie het als iets wat op de bodem van een zwembad ligt : pas als het water helemaal stil is, kun je het zien. Juist vanuit de stilte kunnen nieuwe dingen ontstaan, nieuwe inzichten de ruimte krijgen en nieuwe doorbraken plaatsvinden." 

 

Blijf op de hoogte!  

© 2019 CoachingUP Annelies Driesens