top of page

PRIVACY POLICY

CoachingUP is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
We hechten belang aan jouw gegevensbescherming en doen er alles aan om jouw privacy te beschermen en te respecteren.

Contactgegevens:

CoachingUP
Dokter Bynenslaan 6
2350 Vosselaar

Telefoon: 0498/24.69.51
E-mail: info@coachingup.be

Ondernemingsnummer 0732.491.045

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

CoachingUP verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Als je je inschrijft om de nieuwsbrief van CoachingUP  te ontvangen via de website, vragen we je :

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

Als je je inschrijft voor een kennismakingsgesprek op de HOME- pagina van CoachingUP,vragen we onderstaande gegevens :

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

Als je je inschrijft voor een Workshop van CoachingUP onder de tab particulieren, vragen we onderstaande gegevens

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer (om te kunnen verwittigen)

 • E-mailadres

Indien je als particulier/organisatie een betaling per factuur wilt krijgen, vragen we jou via mail de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Naam bedrijf

 • BTW-nummer

Overige persoonsgegevens die je actief aan ons doorgeeft bijvoorbeeld als je ons e-mailt of sms’t.
 

Met welk doel verwerken we jouw persoonsgegevens?

CoachingUP verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.

 • Het inschrijven voor een kennismakingsgesprek, workshop, coachtraject via de website.

 • Het verzenden van content mailings en/of updates van onze producten en diensten.

 • Je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
   

Hoe verwerken we jouw persoonsgegevens?

CoachingUP hecht veel belang aan de veiligheid van uw gegevens en gaat daarom enkel in zee met leveranciers die conform de nieuwe GDPR wetgeving van 25/05/2018 werken. Je kan op de website van deze partners hun Privacy Policy en Algemene Voorwaarden nalezen :  https://support.wix.com/en/about-wix/privacy
 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens? 

CoachingUP bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 

Delen van persoonsgegevens met derden. 

CoachingUP verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, een audit of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CoachingUP en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coachingup.be.
 

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

CoachingUP neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@coachingup.be

bottom of page