top of page

VISIE COACHING

Algemene Visie


Mijn visie vertrekt vanuit een zuivere vorm van empowerment : het bewust maken en verstevigen van de persoon zodat de persoon in kwestie zelf de verantwoordelijkheid kan nemen en zelf weet wat hij/zij kan doen om loopbaankwesties en stress aan te pakken. Vanuit eigen kracht (ook al is de eigen kracht minder bij een burn-out) en vanuit eigen wil om de controle los te laten en te willen veranderen.  Als coach help ik niet. Hoezo, ik help niet? Mijn houding is er één van niet oordelen & proberen ruimte te maken voor inzichten. 

De context natuur is dankbaar dankzij haar oordeelloze karakter en ook de kracht en open blik- metaforen die hierin te vinden zijn.

Vraag je eens af : Met welke kracht is deze onderstaande berg ontstaan? Hoe is het zicht vanboven op deze berg? Zie je nog altijd dezelfde dingen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ander vertrekpunt dan standaard.

  • Dit betekent dat ik standaard niet vertrek vanuit problemen of labels. Ik hou wel rekening met de labels  met behulp van vragenlijsten (BAT, 4DL, BDI), na een kennismakingsgesprek, om te kunnen verwijzen naar andere hulpverleners. Diagnoses zijn goed (ik ben medisch opgeleid), maar doorheen de jaren heb ik mogen ervaren, dat hier ook beperkingen aan zijn verbonden. Door te werken met mensen in werk én gezondheidsbeperkingen merkte ik dat door diagnoses bepaalde gezichtspunten op het menselijk potentieel in allerlei opzichten wel heel erg worden verengd. Ook protocols en bepaalde persoonlijkheidsheidskaders missen daarom ook dikwijls hun doel. Een verenging heeft ook altijd recht op een bredere en diepere (de onderstroom) genuanceerde menselijke kijk.

  • Ik geef mijn coachingsessies vorm vanuit kansen, positieve gezondheid en de kracht van een persoon, en dit over labels heen. Soms oplossingsgericht- wat loopt er wel goed en waar heb je zelf invloed op, maar meestal door mentale en fysieke ruimte te scheppen.

  • Ik waak over een gelijksoortige menselijke positie in mijn coachings, ik ben van mening dat een coachee in een hulpbehoevende positie tov hulpverlener plaatsen, bovenstaande eigen kracht ondermijnt. Dit indien de hulpverlener zich niet bewust is van de bovenliggende en comfortabele positie die de hulpverlenerspositie automatisch met zich meebrengt.

  • Ik coach tevens vanuit zingevende factoren die maken dat er goesting is om door leven en werk door te fietsen. Engagement langs beide kanten


 

Langs de kant van de coachee, vereist dit de competentie van zelfreflectie, dit is de competentie en de bereidheid om zichzelf in vraag te stellen. Dit vormt een belangrijk criterium in de opstart van mijn coachings; 

Langs de kant van de coach vereist dit :
-  Voortdurend persoonlijk emotioneel werk (overdracht - tegenoverdracht)
- Bijscholing en op de hoogte zijn van de recente (wetenschappelijke ontwikkelingen) op de arbeidsmarkt en stress & burn-out
-  Waken over een ondersteunend netwerk van de coachee en van mezelf als coach
-  Waken over het op tijd afronden van trajecten, indien onderstaande levenshoudingen geïnstalleerd zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Doel


Stress -en burn-outcoaching : Het doel wordt samen bepaald met de coachee, als coach waak ik erover dat zelfreflectie, lichaamsbewustzijn, copingstrategieën, zingeving en acties van zelfzorg met genoeg ondersteuningsbronnen, zeker aan bod komen.
Loopbaancoaching : Het doel wordt samen bepaald met de coachee, dit kan zijn : zelfreflectie in communicatieproblemen, analyse van de huidige werkcontext aansluitend op jouw behoeften en talenten, zingeving en verheldering van de keuze- mogelijkheden op de arbeidsmarkt.Afronding in het kader van zelfleiderschap

Stress -en burn-outcoaching : Wanneer deze zaken geïnstalleerd zijn, zal afronding, in samenspraak met de coachee, in een coachingstraject ter sprake komen.  
Bij sommige coachees is dit kort, bij andere coachees vergt dit een lang traject wanneer onverwachte uitwendige stress-bronnen opduiken en het coachingswerk even een vertraging oploopt (wat soms eigenlijk een versnelling teweegbrengt, want extra verdieping en leerkansen). Dit zelfleiderschap wordt geregeld aangehaald in de sessies. 
Loopbaancoaching :  Afronding ifv de 4u/3u loopbaancheques;

pexels-todd-trapani-2754200_edited_edited.jpg
pexels-andrea-piacquadio-3760067.jpg

Visie specifiek stress & burn-outcoaching
Ik coach al wandelend in de natuur en gebruik daarom onderstaande werkwijze om mensen tot rust te brengen en vanuit rust tot de kern van de zaak te komen. Het is één van de zovele werkwijzen en mijn coachingsoefeningen van allerlei strekkingen zijn enkel het middel om tot de kern te komen.

Je lichaam eerst in rust kunnen brengen, afwisseling tussen rem en actiepedaal, is daarom een essentiële vaardigheid en gaat veel verder dan enkel de gangbare relaxtie-oefeningen en ontspanningsoefeningen, ook de techniek ACT, moeilijke mentale zaken met mildheid bekijken, komt aan bod. Zo voorkom ik dat coachingsessies enkel stoom-aflatende en klankbordsessies worden.

 

visiecoachingupfiguur.png

PIJLER 1 :   STRESS & GROEI IN DE NATUUR 
Pijler 1 is de basis van de coaching.  Naar de natuur en natuurprincipes leren kijken.
Net zoals een ingenieur in de aerodynamica kijkt naar vogels om vliegtuigen te ontwikkelen.
Of een maritiem onderzoeker die de navigatiesystemen van vogels en walvissen bestudeert om GPS-systemen verder te ontwikkelen. 
Het leren kijken naar leven in de natuur/dieren en hoe daar met stress en groei wordt omgegaan, is een fundamentele basis om van te vertrekken in de visie van CoachingUP. Er zit namelijk nog altijd een stuk natuur en oersystemen in ons. We zijn deel van de natuur, hoezeer we pretenderen om boven de natuur te staan met onze hoogtechnologische ontwikkelingen.

PIJLER 2 : STRESSTRIGGERS VIA SYSTEEMDENKEN
Pijler 2 omvat het breder leren kijken dan enkel jouw individuele problemen privé of op het werk.
Deze pijler gaat over welke patronen er bij stress te voorschijn komen.
We hebben veel patronen en saboteurs die ons afhouden van onze werkelijke doelen en succes :
onrust, prikkelbaar, work-alcoholic, angsten, altijd iets te doen willen hebben, uitstelgedrag, (geld)gebrek, perfectionisme, niet kunnen kiezen, (veel)eisend voor jezelf en anderen, burn-out, laag zelfbeeld, relatieproblemen, controle-freak, oneindige to-do lijstjes, piekeren, geen acties ondernemen, ...

We zoomen breed uit. Meestal ligt "het probleem" niet in het individu, maar bij de (vroegere) dynamieken tussen jou en de mensen rondom je heen. (systemen klein en groot)
Je hebt hier wel degelijk een aandeel en verantwoordelijkheid in: jouw aandeel  hierin kunnen zien zonder oordeel, daar samen naar kunnen kijken en verandering in kunnen brengen, is het echte coachingswerk.  We kijken hierbij wat je NU nodig hebt en vandaaruit bouwen we voort. Hierbij vraag ik een zeker engagement en geduld van jou.
We gaan dus verder dan de meeste stress- quick-fix oplossingen. Ik leer deze quick-fix tools (bv.hartcoherentie) wel aan om ze in je dagelijkse leven, zeker in het begin, te kunnen gebruiken.

PIJLER 3 : JOUW POTENTIEEL VIA LICHAAMSTAAL
Pijler 3 omvat de kunde om onbewuste stress en krachtbronnen bewust te maken.
Stress en alle andere saboteurs laten zich gelden in heel je lichaam. (vechten, vluchten, verstijven of flauwvallen). 
Ook "de focus", "het positieve", "het krachtige", "het lichte, speelse", oftewel "je werkelijke potentieel" is ook terug op te zoeken in en via je lichaam. Wandelen, lichaamsoefeningen en bewegen horen hier ook bij.
CoachingUP gaat uit van Embodied learning : "Het brein" is niet het centrum van alles en weet niet alles. Foute gedachtenpatronen, piekeren, onjuiste gevolgtrekkingen zijn de grote nadelen van ons brein. Mindfulness en meditatie is een techniek om ons brein tot stilte te krijgen. De coaching start bij deze principes en gaat nog verder dan deze technieken. 
Het brengt ons met onze aandacht naar het hele lichaam naar informatie waar we met ons brein niet bijkunnen. (het onbewuste niveau). Deze onbewuste informatie, bewust maken, is een mooi proces.
Embodied Learning is geen zweverige techniek, maar juist een heel down-to-earth en neurologische onderbouwde techniek.

 

PIJLER 4 : PERSONAL LEADERSHIP - EMOTIONEEL IQ
Pijler 4 omvat het niveau van emotionele intelligentie en kwetsbaarheid. Je kan deze als een even belangrijke waarde gaan zien als kennisintelligentie en doelstellingen halen. Daarbij hoort : kunnen omgaan met emoties van jou én de ander, op een volwassen manier kunnen communiceren en verbinden, je leven leiden door niet alles te willen controleren, maar het vorm te geven, met alles wat er op je pad komt. Deze vaardigheid wordt omschreven als personal leadership. Deze kan je gebruiken als werknemer om samen te werken met een team, als leidinggevende om mensen aan te sturen én als ouder om met je kinderen te communiceren.


 

bottom of page