VISIE COACHING

Mijn coachingswerk kent 4 pijlers die elkaar beïnvloeden en een cyclus vormen.
 

visiecoachingupfiguur.png
logoprrr.png

                                Kernmodel Emotionele en Persoonlijke groei (KEP- model)
 

PIJLER 1 :   STRESS & GROEI IN DE NATUUR 
Pijler 1 is de basis van de coaching.  Naar de natuur en natuurprincipes leren kijken.
Net zoals een ingenieur in de aerodynamica kijkt naar vogels om vliegtuigen te ontwikkelen.
Of een maritiem onderzoeker die de navigatiesystemen van vogels en walvissen bestudeert om GPS-systemen verder te ontwikkelen. 
Het leren kijken naar leven in de natuur/dieren en hoe daar met stress en groei wordt omgegaan, is een fundamentele basis om van te vertrekken in de visie van CoachingUP. Er zit namelijk nog altijd een stuk natuur en oersystemen in ons. We zijn deel van de natuur, hoezeer we pretenderen om boven de natuur te staan met onze hoogtechnologische ontwikkelingen.

PIJLER 2 : STRESSTRIGGERS VIA SYSTEEMDENKEN
Pijler 2 omvat het breder leren kijken dan enkel jouw individuele problemen privé of op het werk.
Deze pijler gaat over welke patronen er bij stress te voorschijn komen.
We hebben veel patronen en saboteurs die ons afhouden van onze werkelijke doelen en succes :
onrust, prikkelbaar, work-alcoholic, angsten, altijd iets te doen willen hebben, uitstelgedrag, (geld)gebrek, perfectionisme, niet kunnen kiezen, (veel)eisend voor jezelf en anderen, burn-out, laag zelfbeeld, relatieproblemen, verslaving, controle-freak, oneindige to-do lijstjes, piekeren, geen acties ondernemen, ...

We zoomen breed uit. Meestal ligt "het probleem" niet in het individu, maar bij de (vroegere) dynamieken tussen jou en de mensen rondom je heen. (systemen klein en groot)
Je hebt hier wel degelijk een aandeel en verantwoordelijkheid in: jouw aandeel  hierin kunnen zien zonder oordeel, daar samen naar kunnen kijken en verandering in kunnen brengen, is het echte coachingswerk.  We kijken hierbij wat je NU nodig hebt en vandaaruit bouwen we voort. Hierbij vraag ik een zeker engagement en geduld van jou.
We gaan dus verder dan de meeste stress- quick-fix oplossingen. Ik leer deze quick-fix tools (bv.hartcoherentie) wel aan om ze in je dagelijkse leven, zeker in het begin, te kunnen gebruiken.

PIJLER 3 : JOUW POTENTIEEL VIA LICHAAMSTAAL
Pijler 3 omvat de kunde om onbewuste stress en krachtbronnen bewust te maken.
Stress en alle andere saboteurs laten zich gelden in heel je lichaam. (vechten, vluchten, verstijven of flauwvallen). 
Ook "de focus", "het positieve", "het krachtige", "het lichte, speelse", oftewel "je werkelijke potentieel" is ook terug op te zoeken in en via je lichaam. Wandelen, lichaamsoefeningen en bewegen horen hier ook bij.
CoachingUP gaat uit van Embodied learning : "Het brein" is niet het centrum van alles en weet niet alles. Foute gedachtenpatronen, piekeren, onjuiste gevolgtrekkingen zijn de grote nadelen van ons brein. Mindfulness en meditatie is een techniek om ons brein tot stilte te krijgen. De coaching start bij deze principes en gaat nog verder dan deze technieken. 
Het brengt ons met onze aandacht naar het hele lichaam naar informatie waar we met ons brein niet bijkunnen. (het onbewuste niveau). Deze onbewuste informatie, bewust maken, is een mooi proces.
Embodied Learning is geen zweverige techniek, maar juist een heel down-to-earth en neurologische onderbouwde techniek.

 

PIJLER 4 : PERSONAL LEADERSHIP - EMOTIONEEL IQ
Pijler 4 omvat het niveau van emotionele intelligentie en kwetsbaarheid. Je kan deze als een even belangrijke waarde gaan zien als kennisintelligentie en doelstellingen halen. Daarbij hoort : kunnen omgaan met emoties van jou én de ander, op een volwassen manier kunnen communiceren en verbinden, je leven leiden door niet alles te willen controleren, maar het vorm te geven, met alles wat er op je pad komt. Deze vaardigheid wordt omschreven als personal leadership. Deze kan je gebruiken als werknemer om samen te werken met een team, als leidinggevende om mensen aan te sturen én als ouder om met je kinderen te communiceren.


 

OEFENINGEN EN WERKVORMEN

De opdrachten zijn gericht op het DOEN, eerder dan op het gesprek. 
Ze zijn gebaseerd op een aantal theoretische kaders vanuit de psychologie  (Mindfulness, Piramide van Dilts, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Neuro-linguïstisch Programmeren (NLP), Systemisch coachen, natuurcoaching ...)  en zijn laagdrempelig. De oefeningen zijn erg eenvoudig.
CoachingUP gebruikt een unieke combinatie van werkvormen : natuur, beweging, creativiteit en co-creatie. Door deze expressievormen kunnen er op een ontspannende manier verschillende thema's aangeraakt worden.

INDIVIDUEEL EN OOK GROEPSGERICHT

Trajecten van CoachingUP kunnen ook in kleine groep plaatsvinden. De eerste prioriteit gaat hier naar de veiligheid en geborgenheid in de groep. 

Er is een reden waarom trajecten in groep doorgaan : je kan draagkracht vinden bij elkaar, je kan elkaar inspireren met manieren om met moeilijkheden om te gaan, je kan veel meer inzichten over jezelf verkrijgen door met anderen oefeningen te beleven en met elkaar te praten.