" Look deep into nature and you will understand everything better" 

 Albert Einstein

VISIE

De visie van CoachingUP is dat rust en vertraging de basis vormen om bij jezelf stil te kunnen staan. In een werk-en gezinscontext waarbij we voortdurend flexibel en bereikbaar moeten zijn, is het enorm moeilijk om nog een plekje van rust te vinden. CoachingUP gelooft in de kracht van stilstaan, een even grote kracht als werken en in beweging zijn. Stilstaan hoeft niet perse saai, stijf en serieus te zijn. Je kan ook bij jezelf of bij je organisatie op een speelse en creatieve manier "stilstaan". Dit is ook het unieke aan CoachingUP. Na het stilstaan kan er een krachtige beweging naar boven plaatsvinden (de UP-beweging,vandaar CoachingUP), de weg naar een betere versie van jezelf of van je organisatie.

 

 

 

 

Bij rust voelen we hoe het met ons gaat. Dit kan goed zijn, maar het kan ook minder goed gaan. Beiden zijn ok, het is hoe we hiermee om kunnen gaan : we kunnen het wegduwen én we kunnen het ook toelaten, aanvaarden, omarmen, loslaten….We kunnen ook voelen wanneer we over onze grenzen gaan.

Vertraging schept ook ruimte om creatief te zijn en om je bewust te worden van je drijfveren, het "waarom" van je handelen en beslissingen nemen.

Door een andere manier van kijken en een open-mindset te creëren, kunnen we ons minder verstrikt voelen in onze eigen problemen en gedachtegangen. Vertraging zorgt op termijn voor een beter welzijn en meer geluksgevoel.

 

  

 

 

GOLD-COACHMETHODE 

De vaardigheid van vertragen en het elimineren van onnodige ruis hebben tot doel tot jouw essentie te komen. De focus wordt gelegd op jouw unieke persoonlijkheid. (Unieke (U), Persoonlijkheid (P), vandaar ook CoachingUP).

CoachingUP wil graag de persoon zijn/haar mogelijkheden voorbij de beperkingen laten zien, zijn/haar talenten voorbij eerdere faalervaringen laten zien! 

Het ultieme doel is jou te laten zien welke unieke persoonlijkheid jij bent en in welke omgeving jij kan floreren en schitteren- zoals de kleur goud dat doet.

Ditzelfde principe kan je toepassen op jouw organisatie.

NUT VAN RUST EN VERTRAGEN

GOLD

G Good decisions : beslissingen passend bij jouw persoonlijkheid

O Openmind : open visie, niet beperkt door nefaste denkpatronen 

L Low level of arousels : stil maken (letterlijk en figuurlijk)

D Decelerate : vertragen

OEFENINGEN EN WERKVORMEN

De opdrachten zijn gericht op het DOEN, eerder dan op het gesprek. 

Ze zijn gebaseerd op een aantal theoretische kaders (Mindfulness, Piramide van Dilts,  NLP, Natuurcoaching ...) en zijn laagdrempelig. De oefeningen zijn erg eenvoudig.

CoachingUP gebruikt een unieke combinatie van werkvormen : natuur, beweging en creativiteit en co-creatie. Door deze expressievormen kunnen er op een ontspannende manier verschillende thema's aangeraakt worden.

INDIVIDUEEL EN OOK GROEPSGERICHT

Trajecten van CoachingUP kunnen ook in kleine groep plaatsvinden. De eerste prioriteit gaat hier naar de veiligheid en geborgenheid in de groep. 

Er is een reden waarom trajecten in groep doorgaan : je kan draagkracht vinden bij elkaar, je kan elkaar inspireren met manieren om met moeilijkheden om te gaan, je kan veel meer inzichten over jezelf verkrijgen door met anderen oefeningen te beleven en met elkaar te praten...

Blijf op de hoogte!  

© 2019 CoachingUP Annelies Driesens