" Look deep into nature and you will understand everything better" 

 Albert Einstein

VISIE

De visie van CoachingUP bestaat uit twee delen.

Het eerste deel is dat rust en vertraging de basis vormen om bij jezelf stil te kunnen staan. In een werk-en gezinscontext waarbij we voortdurend flexibel en bereikbaar moeten zijn, is het enorm moeilijk om nog een plekje van rust te vinden. CoachingUP gelooft in het interactief spel van stilstaan en beweging.

Stilstaan hoeft niet perse saai, stijf en serieus te zijn. Je kan ook bij jezelf of bij je organisatie op een speelse en creatieve manier "stilstaan". Dit is ook het unieke aan CoachingUP. Na het stilstaan kan er een krachtige beweging naar boven plaatsvinden (de UP-beweging,vandaar CoachingUP), de weg naar een andere versie van jezelf of van je organisatie. Een versie waarvan je ervaart dat die goed zit voor jou.

Het tweede deel is dat groeiprocessen en dieren in de natuur een groot voorbeeld zijn van hoe we stress en burn-out én onze werk/privésituatie anders kunnen bekijken.

Er zit een enorm groeipotentieel in ieder van ons. Een enorme rijkdom is dat! 

Willen we dat groeipotentieel eruit kunnen halen, moeten we oog hebben voor groeiprocessen.(UP is een groeibeweging, vandaar ook CoachingUP).

 Maar een proces vergt tijd, tijd die in onze huidige maatschappij ontbreekt, omdat het sneller, beter en efficiënter moet zijn om de economie draaiende te houden.Talrijke talenten/nieuwe perspectieven krijgen zo geen schijn van kans, met uitholling en mentale uitputting van mensen tot gevolg.

 Stressmechanismen in de natuur zijn ook een voorbeeld. Dieren in hun natuurlijke omgeving hebben stress, maar kortdurend als overlevingsmechanisme. We zitten in een maatschappij waarin stress en bereikbaarheid voortdurend aanwezig is en waarin de toxische gevolgen zich laten merken.

 

Bij rust voelen we hoe het met ons gaat. Dit kan goed zijn, maar het kan ook minder goed gaan. Beiden zijn ok, het is hoe we hiermee om kunnen gaan : we kunnen het wegduwen én we kunnen het ook toelaten, aanvaarden, omarmen, loslaten….We kunnen ook voelen wanneer we over onze grenzen gaan.

Vertraging schept ook ruimte om creatief te zijn en om je bewust te worden van je drijfveren, het "waarom" van je handelen en beslissingen nemen.

Door een andere manier van kijken en een open-mindset te creëren, kunnen we ons minder verstrikt voelen in onze eigen problemen en gedachtegangen. Vertraging zorgt op termijn voor een beter welzijn en meer geluksgevoel.

 

  

 

 

NUT VAN RUST EN VERTRAGEN

OEFENINGEN EN WERKVORMEN

De opdrachten zijn gericht op het DOEN, eerder dan op het gesprek. 

Ze zijn gebaseerd op een aantal theoretische kaders vanuit de psychologie  (Mindfulness, Piramide van Dilts, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Neuro-linguïstisch Programmeren (NLP), Systemisch coachen, natuurcoaching ...)  en zijn laagdrempelig. De oefeningen zijn erg eenvoudig.

CoachingUP gebruikt een unieke combinatie van werkvormen : natuur, beweging, creativiteit en co-creatie. Door deze expressievormen kunnen er op een ontspannende manier verschillende thema's aangeraakt worden.

INDIVIDUEEL EN OOK GROEPSGERICHT

Trajecten van CoachingUP kunnen ook in kleine groep plaatsvinden. De eerste prioriteit gaat hier naar de veiligheid en geborgenheid in de groep. 

Er is een reden waarom trajecten in groep doorgaan : je kan draagkracht vinden bij elkaar, je kan elkaar inspireren met manieren om met moeilijkheden om te gaan, je kan veel meer inzichten over jezelf verkrijgen door met anderen oefeningen te beleven en met elkaar te praten.

© 2021 CoachingUP Annelies Driesens