top of page

WIE BEN IK?

VDM_0621_CloseUp_Annelies-5.jpg

Wie ben ik?

Ik ben Annelies (°1983), de drijvende kracht achter CoachingUP. Ik ben eveneens echtgenote van een arts en mama van 2 kinderen. Ik ben speels van aard en kijk graag buiten conventionele kaders en labels, ook in gezondheidsthema's. Tegelijk heb ik een serieuze, onderzoekende kant. En een creatieve kant. Deze combinatie is een goede combinatie om "gewichtere" thema's te bekijken, op een professionele, niet-probleem benaderende manier. De rode draad doorheen mijn leven is mijn enorme passie voor het kijken naar mensen, wie ze echt zijn en wat voor mogelijkheden ze in zich hebben. 

Het coachen van mensen is voor mij dan echt een professioneel vak. Een vak dat professionele kennis vereist én ook levenservaring. De kunde van het coachen ligt erin dat je als coach een open houding hebt en dat je je kan afstemmen op de persoon voor jou. Alles kan en mag gezegd worden, op eigen tempo.

Groeien en jezelf ontwikkelen is leerrijk, boeiend, onzeker, pijnlijk, hard, rauw, ontroerend en mooi tegelijk, en voor heel je leven. Dit is geen zin uit de boekjes, maar recht vanuit mijn leven van alledag, mijn persoonlijke ervaringen en mijn persoonlijke ontwikkeling beschreven. 

 

 

Opleidingen 

 • Masterclass in Teamcoaching, Coaching the Shift &  HRD-academy, 6 maanden-opleiding, Magaly De Smet & Dorothee Willems, Beervelde. (2023- 2024)

 • Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, Better Minds@work, Elke Geraerts & Annick Alders, Antwerpen

 • Balans in je professioneel leiderschap met embodied learning level 1 & level 2, een jaar-opleiding - Paula Kolthoff, Amsterdam 

 • Masterclass in systemisch werk, familie & organisatie -opstellingen, 6 maanden- opleiding, Systo,Hasselt

 • Hoogsensitiviteit/stress-systeem/wetenschappelijke onderzoeken : HSP voor professionals- Postacademische opleiding, Huis van Veerkracht, Prof. Elke Hoof

 • Creatief Agogisch Coach, basiscoachingsvaardigheden, creatieve therapeutische en (groeps) agogische vaardigheden , 2-jarige opleiding met supervisor - Balans, CVO Sociaal en Pedagogisch werk (VSPW), Gent  

 • Loopbaan -en trajectbegeleiding -  werkvloervaardigheden functie GTB (VDAB)

 • Stress-en burn-out coach, Dokter Luc Swinnen, Stress Management Consultant, Different

 • Stress- en burn-out cursus, Dokter Eric Boydens, Doctors4Doctors

 • Stress- en burn-out facilitator - Balans, CVO Sociaal en Pedagogisch Werk (VSPW), Gent

 • Bachelor in de Vroedkunde opleiding KHL, met onderscheiding, stress & comfortbegeleiding arbeid en bevalling

 • 2 Kandidaturen Pedagogische Wetenschappen opleiding KUL, Leuven met psychologische vakken  psychopathologie (DSM IV), psychodiagnostiek, ontwikkelingspsychologie (2001- 2003)

Professionaliteit en kwaliteit

Deze bovenstaande opleidingen zijn een basis en gericht op kwaliteit en verdieping. De grootste inspanningen gebeuren echter op de werkvloer met het zoeken naar geschikt netwerk en doorverwijzingen, kennis van DSM, volgen van intervisie, zelfstudie van technieken, zelfreflecties en ontzettend belangrijk, eigen emotioneel werk.

Mijn proces wordt gemonitord en besproken met een supervisor. 

Tevens is daar het opvolgen van wetenschappelijk onderzoek rond stress én het opvolgen van het belang van lichaamswerk bij stress en burn-out, wat één van de belangrijkste uitdagingen van de 21ste eeuw zal worden in het aanpakken van stressproblematiek. Niet-conventionele kaders zijn hierin ook belangrijk.

De houding van voortdurend bijleren bovenop de basis, de aanpak verbeteren, maar ook de openheid voor andere visies staan hierin ook centraal. Van veel andere visies valt iets te leren, als je uit je referentiekader wilt treden.

Hierdoor wordt elke begeleiding met de nodige aandacht en zorg bekeken met aandacht voor het hulp-netwerk rond de persoon. In mijn sessies worden maar enkele klankbordsessies ingelast.

Voor het overgrote deel wordt de nadruk gelegd op een betrokken én actievere (lichamelijke) rol en zelfreflectie tov eigen stressaanpak en eigen stresspatronen. Vertrouwen en veiligheid ervaren is hier een essentieel criterium.

Bestuurslid - Beroepsvereniging voor Erkende Stress en Burn-outcoaches - België (VESB) 

- Organiseren van studie-dagen VESB/zorg voor kwaliteit van de coaches

- Als lid verbind ik mij aan een deontologische code qua scholing en intervisie,

alsook een doorverwijsbeleid naar artsen, psychologen en andere hulpverleners.

Lid van door de VDAB Erkend Loopbaancentrum Wijs Werken

Ik verbind mij aan een deontologische code qua scholing en intervisie met de collega's van het loopbaancentrum Wijs Werken waarin VDAB audits uitvoert om de kwaliteit te garanderen.

Werkervaringen 

Meer dan 10 jaar grondige kennis van mensenprofielen door ruime werkervaring

in de gezondheidssector (ziekenhuis, mensen met een beperking),

in de onderwijssector (BuSo, CLB), 

in de jobsector (Trajectbegeleider GTB/VDAB :toeleiden naar werk van mensen met gezondheids/arbeidsbeperking

Werkvormen

De werkvormen zijn gebaseerd op inzichten van wetenschappelijke, psychologische en coachende theoretische kaders. (The Big five model, hartcoherentie, de combinatie van ACT en RET, MBCT, MBCL, creatieve technieken,  neurobiologische inzichten, Voice Dialoque, geweldloos communiceren, polyvagaal theorie, kernkwadranten van Ofman, inhoudslagen van Dilts, talentencoaching Luk De Wulf, NLP, natuurcoaching, systemisch coachen).

Deze theoretische kaders worden gebruikt en vermengd met creatief en lichaamsgericht werken : het lichaam in lichte beweging brengen in de natuur (wandelen/yoga/nervus vagus training) om rust te geven, opgedane inzichten lichamelijk te laten zakken en ze te bestendigen. 

bottom of page